Μαθήματα


 Για να ολοκληρώσει τη φοίτηση ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα.


1. Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων (Υπεύθυνος Μαθήματος: Μαρκολέφας)
2. Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση (Υπεύθυνος Μαθήματος: Κριμπένης)
3. Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος (Υπεύθυνος Μαθήματος: Μαρκολέφας)
4. Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία (Υπεύθυνος Μαθήματος: Φατσής)
5. CAD/CAM/CNC (Υπεύθυνος Μαθήματος: Κριμπένης)
6. Δυναμική Ανάλυση Οχήματος (Υπεύθυνος Μαθήματος: Μαρκολέφας)
7. Αεροδυναμική Σχεδίαση (Υπεύθυνος Μαθήματος: Φατσής)
8. Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση (Υπεύθυνος Μαθήματος: Κριμπένης)
9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

 

Χρονική διάρκεια


Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε περίπτωση πλήρους παρακολούθησης, εκ των οποίων στα δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση συνολικά οκτώ (8) υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους και απασχολούμενους.

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το ΠΜΣ θα προσφερθεί μόνο με τη μορφή της μερικούς φοίτησης.

Τα μαθήματα που διδάσκονται ανά εξάμηνο παρουσίαζονται στους παρακάτω πίνακες.

Πλήρης Φοίτηση

α/α

ΚΩΔ

Εξάμ

ΜΑΘΗΜΑ

Ώρες/ εβδ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

MΣΚ11

Α’

Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων

3

7

2

MΣΚ12

Α’

Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση

3

7

3

MΣΚ13

Α’

Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος

3

8

4

MΣΚ14

Α’

Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία

3

8

 

Σύνολο Εξαμήνου

12

30

5

MΣΚ21

Β’

CAD/CAM/CNC

3

8

6

MΣΚ22

Β’

Δυναμική Ανάλυση Οχήματος

3

7

7

MΣΚ23

Β’

Αεροδυναμική Σχεδίαση

3

8

8

MΣΚ24

Β’

Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση

3

7

 

Σύνολο Εξαμήνου

12

30

9

ΜΣΚ30

Γ’

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

-

30

 

Σύνολο Εξαμήνου

-

30

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ

 

90

Μερική Φοίτηση 

α/α

ΚΩΔ

Εξάμ

ΜΑΘΗΜΑ

Ώρες/ εβδ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

MΣΚ11

Α’

Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων

3

7

2

MΣΚ12

Α’

Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση

3

7

 

Σύνολο Εξαμήνου

6

14

3

MΣΚ21

Β’

CAD/CAM/CNC

3

8

4

MΣΚ22

Β’

Δυναμική Ανάλυση Οχήματος

3

7

 

Σύνολο Εξαμήνου

6

15

5

MΣΚ13

Γ’

Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος

3

8

6

MΣΚ14

Γ’

Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία

3

8

 

Σύνολο Εξαμήνου

6

16

7

MΣΚ23

Δ’

Αεροδυναμική Σχεδίαση

3

8

8

MΣΚ24

Δ’

Συστήματα Ελέγχου/Μετρήσεων & Ταχεία Προτυποποίηση

3

7

 

Σύνολο Εξαμήνου

6

15

9

ΜΣΚ30

Ε’+ΣΤ’

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis

-

30

 

Σύνολο Εξαμήνου

-

30

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ

 

90

Κατεβάστε την φόρμα υποβολής αίτησης πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο!

Αναζήτηση

Είσοδος

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com